ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΤΑΞΙΔΙ

[Βάσει του Προεδρικού Διατάγματος 7/2018, κατ’ εφαρμογή της Οδηγίας EE 2015/2302]

Αγαπητοί μας συνταξιδιώτες,  η ομάδα των Yaba σας παρακαλεί  να διαβάσετε προσεκτικά τους παρακάτω Γενικούς Όρους Συμμετοχής σε οργανωμένο ταξίδι, οι οποίοι συνιστούν αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης του οργανωμένου ταξιδιού, καθώς και πληροφορίες και τυχόν άλλες συστάσεις που σας δίδονται, πριν εγγραφείτε σε κάποιο από τα οργανωμένα ταξίδια μας. Η συμμετοχή σε οποιοδήποτε οργανωμένο ταξίδι των yaba, προϋποθέτει την προσεκτική μελέτη του προγράμματος του συγκεκριμένου ταξιδιού και σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον ταξιδιώτη των Γενικών Όρων Συμμετοχής, σύμφωνα με το Π.Δ. 7/2018, όπως ισχύει. Μέσω αυτού απολαμβάνετε όλων των δικαιωμάτων που προβλέπονται στην Ε.Ε για τα εν λόγω πακέτα οργανωμένων ταξιδιών.

 

Όταν αγοράζετε πακέτο ταξιδιού, αγοράζετε έναν συνδυασμό δύο ή περισσότερων τύπων ταξιδιωτικών υπηρεσιών για το ίδιο ταξίδι. Οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, μεταφορά, κατάλυμα, ενοικίαση αυτοκινήτου, ή υπό συγκεκριμένους όρους οποιαδήποτε άλλη τουριστική υπηρεσία ανάλογα με τον προορισμό και το συνολικό πρόγραμμα του ταξιδιού. Το πακέτο σας είτε θα είναι προκαθορισμένο  από εμάς- δηλαδή να αποτελείται από ορισμένες υπηρεσίες συνδυασμένες εκ μέρους μας- ή πιο εξατομικευμένο, αν έχετε επιλέξει να δημιουργήσουμε εξ αρχής ένα ταξίδι προσαρμοσμένο στα ενδιαφέροντά σας.

 

Σε κάθε πακέτο οργανωμένου ταξιδιού μας, θα αναφέρετε σε εσάς:

 • περιγραφή του προορισμού (διαδρομή, ημερομηνίες και διάρκεια διαμονής, λεπτομέρειες για τυχόν μεταφορές, επισκέψεις ή εκδρομές) και κατάλογο των περιλαμβανόμενων υπηρεσιών
 • όνομα και στοιχεία επικοινωνίας του διοργανωτή του πακέτου και, αν αυτό πωλείται μέσω άλλου πράκτορα, τα στοιχεία του πράκτορα
 • συνολική τιμή, η οποία περιλαμβάνει όλους τους φόρους και τυχόν ισχύοντα επιπρόσθετα τέλη, και ρυθμίσεις πληρωμής
 • πληροφορίες για τον τρόπο ακύρωσης της σύμβασης πριν από την έναρξη του πακέτου, με πληρωμή αντίστοιχης ποινής ακύρωσης
 • πληροφορίες για τα διαβατήρια και τις θεωρήσεις
 • καθώς και γενικές πληροφορίες, για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των δύο συμβαλλόμενων μερών στο οργανωμένο ταξίδι,
 • ενώ όσον αφορά στις ειδικές πληροφορίες (προορισμούς, τιμές, ημέρες και ώρες αναχώρησης και επιστροφής, μέσα μεταφοράς, καταλύματα, επισκέψεις κτλ.), που αφορούν στο κάθε οργανωμένο ταξίδι χωριστά, οφείλετε να συμβουλεύεστε το εκάστοτε ισχύον πρόγραμμα και τον σχετικό τιμοκατάλογο. Τα προγράμματα των ταξιδιών ισχύουν για την περίοδο που αναγράφεται στα προαναγγελόμενα ταξίδια που διοργανώνουμε (όπου αναφέρονται και τυχόν αλλαγές, διορθώσεις και πληροφορίες για τα ταξίδια, που δεσμεύουν όλους τους ταξιδιώτες).

1/ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ –ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ:  

Η Εταιρεία μας, με την επωνυμία «ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο “ΥΑΒΑTRAVELLERS”  e – services,  με έδρα το Ρέθυμνο, οδός     Μητροπούλου αρ. 8,  και με αριθμό μητρώου τουριστικών επιχειρήσεων 1041E70000399601 με ηλεκτρονικό ιστότοπο κρατήσεων, https://yabatravellers.com με τηλέφωνο επικοινωνίας 6942405962, 6951932555 και email contact@yabatravellers.com ,που στο εξής θα καλείται “Τουριστικό πρακτορείο» είναι διοργανωτής ταξιδιών, είτε μόνη είτε σε κοινοπρακτική συνεργασία με άλλα τουριστικά γραφεία ή λειτουργεί ως μεσάζων μεταξύ άλλων τουριστικών γραφείων καθώς και των μεταφορικών μέσων, με τελικό σκοπό την πώληση των οργανωμένων αυτών ταξιδιών στον ταξιδιώτη/εκδρομέα.

 

2/ ΕΓΓΡΑΦΕΣ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ  ΣΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙΑ:

Οι εγγραφές γίνονται μόνο ηλεκτρονικά (e services) μέσω της ιστοσελίδας μας στο διαδίκτυο, με την προϋπόθεση (προκειμένου να δεσμευτούν θέσεις στο συγκεκριμένο ταξίδι):

 1 ον της πληρωμής της προβλεπόμενης κάθε φορά προκαταβολής ή ολόκληρου του ποσού, μετρητοίς, μέσω εμβάσματος σε λογαριασμό που θα σας κοινοποιηθεί, προς το τουριστικό γραφείο, εντός 48 ωρών, και

2 ον της ανεπιφύλακτης αποδοχής και συμμόρφωσης με τους παρόντες Γενικούς Όρους.

Για την έγκυρη εγγραφή, θα πρέπει να αναγράφεται στην απόδειξη πληρωμής της προκαταβολής το συγκεκριμένο ταξίδι, και τυχόν άλλα στοιχεία του, τα οποία θα σας υποδεικνύουμε εμείς. [για τις λεπτομέρειες ηλεκτρονικής πληρωμής θα συμβουλευτείτε το site μας]

Το δικαίωμα συμμετοχής στο ταξίδι, εξασφαλίζεται με την εξόφληση του συνόλου της αξίας του και των σχετικών επιβαρύνσεων 30 πλήρεις ημέρες πριν την αναχώρηση, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη σχετική Σύμβαση. Τυχόν μη εξόφληση του συνόλου της αξίας του ταξιδιού στον προβλεπόμενο χρόνο,  μας δίνει το δικαίωμα να ακυρώσουμε την κράτηση και, ενδεχομένως, να απαιτήσουμε ακυρωτικά τέλη, σύμφωνα με τους όρους ακύρωσης που προβλέπονται στο παρόν.

Ο κάθε συμβαλλόμενος, ο οποίος τυγχάνει να  εκπροσωπεί την οικογένεια ή άλλα μέλη της παρέας του, έχει την υποχρέωση να ενημερώσει όλους τους εκπροσωπούμενους από αυτόν συνταξιδιώτες του για τις λεπτομέρειες και τους όρους του ταξιδιού.

Οι συμμετέχοντες μέσω τρίτου έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις με τον εκπρόσωπο που τους ενέγραψε στο ταξίδι (θα προσκομίζεται εκ μέρους του βεβαίωση με πλήρη στοιχεία των λοιπών συμμετεχόντων), το δε τουριστικό γραφείο θέτει στη διάθεσή τους κάθε σχετική πληροφορία, όποτε του ζητηθεί. Οι τουριστικές υπηρεσίες που θα σας παρασχεθούν, καθώς και τα σχετικά κόστη, αναφέρονται λεπτομερώς στη Σύμβαση Οργανωμένου Ταξιδιού που θα πρέπει να υπογράψετε. Θα παραλάβετε τη Σύμβαση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (σ’ αυτή την περίπτωση έχετε το δικαίωμα να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση εντός προθεσμίας 14 ημερών από την ημερομηνία που σας αποστάλθηκε στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο, λαμβάνοντας υπόψη τα σχετιζόμενα ακυρωτικά τέλη που αναφέρονται στο στη συνέχεια).

Στις οργανωμένες αεροπορικές εκδρομές, οι υπηρεσίες θεωρούνται ότι αρχίζουν και τελειώνουν με την άφιξη και την αναχώρηση από/προς το αεροδρόμιο προορισμού της εκδρομής αντίστοιχα.

Το πρακτορείο μας λειτουργεί κατά βάση και κυρίως με προσωπικούς συνοδούς εμπειρίας, εμάς τους ίδιους και σε ορισμένες περιπτώσεις πραγματοποιείται και με άλλους οδηγούς (τοπικούς ή μη) που επιλέγουμε εμείς. Στα πλαίσια αυτά διατηρούμε το δικαίωμα αντικατάστασης του τοπικού συνοδού κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τις ημέρες και ώρες λειτουργίας, μουσείων, αγορών και αρχαιολογικών χώρων, αφού βέβαια έχουμε εξαντλήσει όσο είναι δυνατόν πληροφορίες αναφορικά με τη λειτουργία τους και την επιλογή κατάλληλου αντίστοιχου διαστήματος που θα πραγματοποιηθεί το ταξίδι στον συγκεκριμένο προορισμό

 1. ΤΙΜΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΝ – ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΚΛΠ.

Η αξία-τιμή των ταξιδιών αναγράφεται στον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο μας, ο οποίος διαμορφώνεται κατά το χρόνο που εκδίδεται και οι τιμές ομοίως υπολογίζονται κατά την ημέρα έκδοσής του αφού έχουμε λάβει υπόψη τα κόστη των υπηρεσιών κάθε ταξιδιού, το κόστος καυσίμων και άλλων πηγών ενέργειας, τους ναύλους που ισχύον την περίοδο εκείνη και κάθε είδους άλλους φόρους και τέλη, την ισοτιμία ξένων νομισμάτων σε σχέση με το € (Ευρώ), καθώς και κάθε άλλο παράγοντα κόστους.

Το πρακτορείο μας, διατηρεί το δικαίωμα αναπροσαρμογής των τιμών, όταν κάποιος/ οι από τους παραπάνω παράγοντες κόστους αλλάξουν. Ειδικότερα, η τιμή του ταξιδιού δύναται να αλλάξει μέχρι 20 ημέρες πριν την έναρξη των ταξιδιωτικών υπηρεσιών. Η συγκεκριμένη αύξηση της τιμής θα κοινοποιηθεί  εκ νέου στον ταξιδιώτη υπολογισμένη αναλυτικά με σαφή, κατανοητό και ευδιάκριτο τρόπο.

**Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση αύξησης της τιμής πάνω από 8% της αξίας του ταξιδιού για κάποιον από τους παραπάνω λόγους, ο ταξιδιώτης μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση χωρίς την καταβολή χρέωσης καταγγελίας και να του επιστραφεί το ακριβές ποσό που έχει καταβάλει, απαντώντας σε εύλογο χρόνο που του έχει τεθεί από το πρακτορείο μας.

 Υποχρέωση του ταξιδιώτη είναι να γνωστοποιήσει στο Πρακτορείο  μας, εγγράφως την απόφασή του μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, που όμως σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 3 ημέρες από τη στιγμή που θα του κοινοποιηθεί η αύξηση της τιμής. Στην περίπτωση που ο ταξιδιώτης δεν απαντήσει εγγράφως εντός της παραπάνω προθεσμίας, είμαστε υποχρεωμένοι  να ακυρώσουμε τη συμμετοχή του και να του επιστρέψουμε όλα τα χρήματα που έχει καταβάλει χωρίς καμία άλλη υποχρέωση, λαμβάνοντας υπόψη τα σχετιζόμενα ακυρωτικά τέλη που αναφέρονται στο Άρθρο 7 στη συνέχεια.

 1. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

 To πρακτορείο μας, αφού εξαντλήσει με κάθε δυνατό τρόπο και με πίστη στα χρηστά και συναλλακτικά ήθη, πιθανά γεγονότα και πληροφορίες που οφείλει να λάβει υπόψη του για την οργάνωση ενός ταξιδιού, παρέχει κάθε δυνατή ευκαιρία και βοήθεια και φροντίδα, όπως και πλήρη συντονισμό.  Όμως, δεν ευθύνεται για λανθασμένες ενέργειες και παραλείψεις τρίτων προσώπων και των συνεργατών τους, καθώς και για έκτακτες καταστάσεις, όπως ακυρώσεις, καθυστερήσεις ή αλλαγές δρομολογίων των διαφόρων μεταφορικών μέσων (αεροπλάνων, πλοίων, λεωφορείων, τρένων κλπ.) είτε σε περίπτωση αποκλεισμού (“εμπάργκο”) περιοχών εξ αιτίας τρομοκρατικών ενεργειών, απεργιών και άλλων αιτίων ανωτέρας βίας.

Το πρακτορείο μας , δεν μπορεί να προβλέψει ή να ελέγξει οποιεσδήποτε καθυστερήσεις ναυλωμένων πτήσεων (charters) ή και δρομολογημένων αεροπλάνων ή πλοίων για τεχνικούς ή μετεωρολογικούς ή άλλους λόγους. Επίσης επισημαίνεται ότι δεν είμαστε σε θέση να προβλέψουμε και να ελέγξουμε  περιστάσεις που δεν ορίζονται από εμάς  και μπορεί να οδηγήσουν στη ματαίωση του ταξιδιού ή σε ζημίες που οφείλονται σε μη εκτέλεση ή πλημμελή εκτέλεση των συμφωνημένων υπηρεσιών του ταξιδιού. Χαρακτηριστικά παραδείγματα τέτοιων περιπτώσεων είναι: απεργίες, ατυχήματα, ασθένειες, επιδημίες, οργανικές διαταραχές λόγω τοπικών συνθηκών, υψομέτρου, κλίματος, λόγω γευμάτων που δεν περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα του ταξιδιού ή λόγω ανεπαρκών συνθηκών υγιεινής από εξωγενείς παράγοντες, τραυματισμοί ή κακουχίες λόγω πολέμου, πραξικοπημάτων, τρομοκρατικών ενεργειών, αεροπειρατειών, σεισμών, καιρικών συνθηκών, πυρκαγιών, επιδημιών, τοξικών μολύνσεων και οποιαδήποτε άλλη κατάσταση ανάγκης ή ανωτέρας βίας.

Στις παραπάνω περιπτώσεις, το πρακτορείο  μας δεν φέρει καμία ευθύνη για αποκατάσταση τυχόν ζημίας που προκλήθηκε από αυτές. Εύλογα παράπονα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, πρέπει να αναφέρονται αμέσως και επί τόπου σε εμάς εγγράφως. Αν το πρόβλημα που επισημάνθηκε δεν κατέστη δυνατόν να λυθεί επί τόπου, μετά την επιστροφή σας από το ταξίδι, θα πρέπει να υποβάλετε εγγράφως σε mail στον ιστότοπό μας, μαζί με οποιαδήποτε έγγραφα ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία διαθέτετε για την αιτιολόγησή του. Μετά την παρέλευση 7ημέρου, δεν έχουμε υποχρέωση απάντησης σε οποιαδήποτε απαίτηση. Εάν προκύψουν ζημιές λόγω της μη εκτέλεσης ή της πλημμελούς εκτέλεσης παροχών του οργανωμένου ταξιδιού, η αποζημίωση στον πελάτη περιορίζεται σε ότι ορίζουν οι διεθνείς συμβάσεις που δεσμεύουν την χώρα και διέπουν τις εν λόγω παροχές. Ειδικότερα: H αποζημίωση που θεμελιώνεται από την μη εκτέλεση ή πλημμελή εκτέλεση των παροχών του οργανωμένου ταξιδιού, περιορίζεται μέχρι το διπλάσιο της αξίας στην κατ’ άτομο τιμή του ταξιδιού.

Για να είναι δυνατή η πραγματοποίηση ενός οργανωμένου ταξιδιού, απαιτείται ένας ελάχιστος αριθμός ατόμων που θα γνωστοποιείται από εμάς με το πρόγραμμα του ταξιδιού.. Εφόσον ο αριθμός αυτός δεν συμπληρωθεί, το πρακτορείο μας διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει το συγκεκριμένο ταξίδι, οφείλει δε να ενημερώσει τους πελάτες που είχαν δηλώσει συμμετοχή σε αυτό και να τους επιστρέψει τα χρήματα που είχαν καταβάλει, χωρίς καμία άλλη υποχρέωση.

Σύμφωνα με το πρόγραμμά μας οι παρέχονται παροχές που αναφέρονται στις περιγραφές των προγραμμάτων των οργανωμένων ταξιδιών. Τυχόν προαιρετικές παροχές διατίθενται με επιπλέον χρέωση, εφόσον τελικά καταστεί δυνατή η υλοποίησή τους.

Δεν φέρουμε  καμία απολύτως ευθύνη για τις προαιρετικές παροχές, οι οποίες πραγματοποιούνται κυρίως από τοπικούς φορείς.

 

 1. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΩΝ

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού είναι απαραίτητη  η απόλυτη συμμόρφωση των ταξιδιωτών προς το πρόγραμμα του ταξιδιού και τις υποδείξεις των συνοδών ή ξεναγών και η έγκαιρη προσέλευσή τους στους τόπους συγκέντρωσης για τις διάφορες παροχές του προγράμματος (πτήσεις, μεταφορές, ξεναγήσεις, εκδρομές, γεύματα κτλ.).

Αν η καθυστέρηση ή η ασυνέπεια του ταξιδιώτη έχει σαν αποτέλεσμα την απώλεια πτήσης, εκδρομής, μετακίνησης ή άλλης τυχόν προσφερόμενης υπηρεσίας, ο ταξιδιώτης θα πρέπει να επανασυνδεθεί με την ομάδα με δική του ευθύνη και έξοδα, χωρίς δικαίωμα επιστροφής χρημάτων για την υπηρεσία που έχασε ή και για το σύνολο του ταξιδιού, αν δεν καταφέρει την επανασύνδεση.

Στα αεροδρόμια και τα λιμάνια θα πρέπει να βρίσκεστε δύο (2) τουλάχιστον ώρες πριν την αναχώρησή σας. Αν δεν συνοδεύουμε μέχρι τον προορισμό στο ταξίδι, πρέπει να επιβεβαιώνετε επί τόπου τις επόμενες πτήσεις σας με την αεροπορική εταιρεία και να βεβαιώνεστε ποια ώρα και από ποιο αεροδρόμιο και σταθμό (terminal) αναχωρεί η πτήση σας. Σε περίπτωση που ταξιδιώτης διακόψει το ταξίδι του με δική του απόφαση και αποχωριστεί από την ομάδα, δεν δικαιούται καμία περαιτέρω υπηρεσία ή αποζημίωση και η ευθύνη και τα έξοδα οποιασδήποτε μετακίνησής του εκτός ομάδας βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον ίδιο. Κατά τον ίδιο τρόπο, το γραφείο μας δεν φέρει καμία ευθύνη για υπηρεσίες του οργανωμένου ταξιδιού οι οποίες δεν παρασχέθηκαν στον ταξιδιώτη από δική του αμέλεια ή ευθύνη, λόγω ασθένειάς του ή αιφνίδιου ατυχήματός του.

 Ο ταξιδιώτης μπορεί, αφού προειδοποιήσει έγκαιρα τον διοργανωτή εγγράφως και το αργότερο επτά (7) ημέρες πριν από την έναρξη του πακέτου, να εκχωρήσει τη σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού σε πρόσωπο, το οποίο πληροί όλους τους όρους που εφαρμόζονται στην συγκεκριμένη σύμβαση ταξιδιού και στους λοιπούς όρους του ταξιδιού που έχει συμφωνήσει ήδη αρχικά ο εκχωρητής.

 Ο εκχωρητής της σύμβασης οργανωμένου ταξιδιού και ο εκδοχέας εξακολουθούν να ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για την καταβολή του οφειλόμενου υπολοίπου, καθώς και για τυχόν πρόσθετες χρεώσεις, επιβαρύνσεις ή άλλες δαπάνες που προκύπτουν από την εκχώρηση. Ο διοργανωτής ενημερώνει τον εκχωρητή σχετικά με το πραγματικό κόστος της εκχώρησης. Οι εν λόγω δαπάνες πρέπει να είναι εύλογες και να μην υπερβαίνουν το πραγματικό κόστος που βαρύνει τον διοργανωτή λόγω της εκχώρησης της σύμβασης οργανωμένου ταξιδιού.

 Ο διοργανωτής προσκομίζει στον εκχωρητή αποδεικτικά στοιχεία για τα πρόσθετα τέλη, επιβαρύνσεις ή άλλες δαπάνες που προκύπτουν από την εκχώρηση της σύμβασης οργανωμένου ταξιδιού.

Στην περίπτωση των αεροπορικών εισιτηρίων τα οποία έχουν εκδοθεί μετ’ επιστροφής ή πολλαπλών διαδρομών δεν είναι πάντοτε εφικτή η χρήση μεμονωμένων σκελών του εισιτηρίου. Ο χρήστης θα πρέπει να επικοινωνήσει άμεσα με τον ταξιδιωτικό οργανισμό, ώστε να ενημερωθεί για την πολιτική που εφαρμόζει η κάθε αεροπορική εταιρεία

 

7.ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ (ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ).

Ο συμβαλλόμενος ταξιδιώτης δύναται να καταγγείλει τη σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού και να ακυρώσει αυτήν μόνο εγγράφως προς το πρακτορείο μας.

Δεδομένου ότι οι υπηρεσίες μας προσφέρονται μόνο ηλεκτρονικά (e service) ο ταξιδιώτης έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού εντός προθεσμίας 14 ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, χωρίς να αναφέρει τους λόγους.

 Ο ταξιδιώτης έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού πριν από την έναρξη του πακέτου χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε χρέωσης καταγγελίας σε περίπτωση αναπόφευκτων και έκτακτων περιστάσεων στον τόπο προορισμού ή πολύ κοντά σε αυτόν, οι οποίες επηρεάζουν σημαντικά την εκτέλεση του πακέτου ή επηρεάζουν σημαντικά τη μεταφορά των επιβατών στον προορισμό. Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης οργανωμένου ταξιδιού σύμφωνα με την παράγραφο αυτή, ο ταξιδιώτης δικαιούται την πλήρη επιστροφή όλων των ποσών που κατέβαλε για το πακέτο, αλλά δεν δικαιούται πρόσθετη αποζημίωση.

Αν ο ταξιδιώτης καταγγείλει τη σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού χωρίς να ισχύουν τα ανωτέρω (υπό 3 παράγραφο), μπορεί να του ζητηθεί η καταβολή εύλογης και δικαιολογημένης χρέωσης καταγγελίας στον διοργανωτή. Αναφορικά με αυτό σας γνωρίζουμε τα κάτωθι:

Για τα χαρακτηριζόμενα από τα σχετικά προγράμματα του Πρακτορείου μας ως “μακρινά” ταξίδια, τα ακυρωτικά τέλη έχουν ως εξής:

 • Έως 2 μήνες πριν από την αναχώρηση, το σύνολο της προκαταβολής (40% της συνολικής αξίας του ταξιδιού) για διαχειριστικά έξοδα.
 • Έως 30 ημέρες πριν από την αναχώρηση, το 50% της συνολικής αξίας του ταξιδιού.
 • 30 ημέρες πριν από την αναχώρηση μέχρι και την αναχώρηση (non show – μη εμφάνιση) το 100% της συνολικής αξίας του ταξιδιού.

 Τα παραπάνω ισχύουν ακόμη και στην περίπτωση κατά την οποία ο πελάτης δεν συμμετέχει σε όλες τις εκδηλώσεις του προγράμματος (και εφόσον δεν υφίσταται διαφορετική ακυρωτική πολιτική από τον μεταφορέα ή το ξενοδοχείο).

Για αναχωρήσεις σε εορταστικές περιόδους, περιόδους εκθέσεων αθλητικών ή καλλιτεχνικών γεγονότων, κρουαζιέρες ή ταξίδια που πραγματοποιούνται με ειδικά ναυλωμένες πτήσεις ή πλοία, οι παραπάνω αναφερόμενες χρονικές περίοδοι ακύρωσης πιθανόν να είναι μεγαλύτερες και τα ποσοστά παρακρατήσεων υψηλότερα, όπως αναφέρεται ρητά στο πρόγραμμα της συγκεκριμένης εκδρομής.

Οι χρεώσεις γίνονται ανεξάρτητα από τον χρόνο της εγγραφής ή από το αν έχουν ήδη καταβληθεί τα αντίστοιχα ποσά από τους ταξιδιώτες ή όχι.

Στην περίπτωση που ένα από τα δύο άτομα που έχουν επιλέξει να διαμείνουν ή διαμένουν σε δίκλινο δωμάτιο ακυρώσει τη συμμετοχή του, θα καταβάλει τα ανάλογα ακυρωτικά τέλη.

 Εφ’ όσον τα παραπάνω ακυρωτικά τέλη δεν ισούνται με το 100% της συνολικής αξίας του ταξιδιού, το άτομο που θα ταξιδέψει τελικά, θα πληρώσει και τη διαφορά του δωματίου του, καθώς θα διαμείνει αναγκαστικά σε μονόκλινο.

 Ο διοργανωτής δύναται να καταγγείλει τη σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού και να επιστρέψει στον ταξιδιώτη το σύνολο των ποσών που κατέβαλε για το πακέτο, αλλά δεν υποχρεούται να καταβάλει πρόσθετη αποζημίωση, εάν:

α) ο αριθμός των εγγεγραμμένων προσώπων για το πακέτο είναι μικρότερος από τον ελάχιστο αριθμό που καθορίζεται στη σύμβαση και ο διοργανωτής κοινοποιήσει στον ταξιδιώτη την καταγγελία της σύμβασης, εντός της προθεσμίας που τάσσεται στη σύμβαση, αλλά όχι αργότερα από:

αα) 20 ημέρες πριν από την έναρξη του πακέτου στην περίπτωση ταξιδιών που διαρκούν περισσότερο από έξι ημέρες,

ββ) 7 ημέρες πριν από την έναρξη του πακέτου στην περίπτωση ταξιδιών που διαρκούν μεταξύ δύο και έξι ημερών,

γγ) 48 ώρες πριν από την έναρξη του πακέτου στην περίπτωση ταξιδιών που διαρκούν λιγότερο από δύο ημέρες, ή

β) O διοργανωτής δεν είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση λόγω αναπόφευκτων και έκτακτων περιστάσεων και να κοινοποιήσει στον ταξιδιώτη την καταγγελία της σύμβασης χωρίς υπαίτια καθυστέρηση πριν από την έναρξη του πακέτου.

 Ο διοργανωτής πραγματοποιεί τις επιστροφές που απαιτούνται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 ή σε ό,τι αφορά στην παράγραφο 1, επιστρέφει κάθε ποσό που έχει καταβληθεί από ή εκ μέρους του ταξιδιώτη για το πακέτο μείον την κατάλληλη χρέωση καταγγελίας. Οι επιστροφές των εν λόγω ποσών στον ταξιδιώτη πραγματοποιούνται χωρίς υπαίτια καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση, το αργότερο εντός 14 ημερών μετά την καταγγελία της σύμβασης οργανωμένου ταξιδιού.

 

 1. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ-ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ/ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Όλες οι πληροφορίες, που αφορούν στη κατηγοριοποίηση ή την κατάταξη των ξενοδοχείων και των καταλυμάτων που αναφέρονται στα προγράμματα των οργανωμένων ταξιδιών μας, είναι σύμφωνες με την ισχύουσα νομοθεσία του κάθε κράτους για την τουριστική κατάταξη των ξενοδοχείων και καταλυμάτων, η οποία ενδέχεται να διαφέρει από χώρα σε χώρα.

Όλα τα χρησιμοποιούμενα από το πρακτορείο µας καταλύματα έχουν τη νόμιμή και εν ισχύ άδεια λειτουργίας που απαιτείται από τις αρμόδιες αρχές του κράτους υποδοχής. Η επιλογή τους γίνεται µε κριτήρια τη θέση τους και τις υπηρεσίες που προσφέρουν, σε συνδυασμό µε την καλύτερη δυνατή τιμή ανάλογα µε την κατηγορία τους ως αυτή αναφέρεται στην περιγραφή κάθε εκδρομής. Τα δωμάτια των περισσοτέρων ανά τον κόσμο ξενοδοχείων έχουν μελετηθεί για να φιλοξενούν δύο κλίνες. Ως εκ τούτου, τα τρίκλινα δωμάτια είναι στην πραγματικότητα δίκλινα µε επιπλέον κλίνη, ή δύο διπλά κρεβάτια που μπορούν να ξεκινούν από 1,35μ πλάτος ανάλογα με το ξενοδοχείο. Ορισμένα ξενοδοχεία δέχονται και τέταρτο κρεβάτι για να εξυπηρετηθούν οι πελάτες, είναι όμως αυτονόητο ότι ο χώρος θα είναι αισθητά περιορισμένος.

Tα δωμάτια παραδίδονται από το ξενοδοχείο μετά τις 12:00 μμ και είναι στη διάθεση των ενοίκων συνήθως ως τις 11.00 της ημέρας αναχώρησης. Ενδέχεται να υπάρχουν αλλαγές στις ώρες παράδοσης των δωματίων για λόγους έκτακτης προσαρμογής, όπως στην περίπτωση μέτρων για την αντιμετώπιση του covid 19. Την ίδια ώρα (11.00) την ημέρα της αναχώρησης, οι ένοικοι οφείλουν να ελευθερώσουν το δωμάτιο και να προβούν σε check-out. Το ξενοδοχείο έχει το δικαίωμα να χρεώσει τον ένοικο μέχρι και 1 (μία) επιπλέον διανυκτέρευση σε περίπτωση καθυστερημένης αποχώρησης από το δωμάτιο και η χρέωση βαρύνει αποκλειστικά τον ένοικο και σε ουδεμία περίπτωση το πρακτορείο.

Η σημείωση στην εντολή προς παροχή υπηρεσιών του τύπου των δωματίων γίνεται ανάλογα µε τη ζήτηση και εφόσον το ξενοδοχείο έχει διαφορετικές τιμές για κάθε τύπο δωματίων.  Άλλως το ξενοδοχείο δικαιούται να σας δώσει δωμάτιο ανάλογα µε την πληρότητά του την εποχή της παραμονής σας.

Στα οργανωμένα ομαδικά ταξίδια, το πρακτορείο μας έχει δικαίωμα να αλλάξει το προκαθορισμένο ξενοδοχείο ως την ημέρα της προγραμματισμένης άφιξης και εφόσον το νέο ξενοδοχείο είναι της ίδιας κατηγορίας και στην ίδια ευρύτερη περιοχή, ο ταξιδιώτης δεν έχει δικαίωμα ακύρωσης της εκδρομής ούτε απαίτησης επιστροφής μέρους των χρημάτων.

Στην περίπτωση υπεράριθμων κρατήσεων από την πλευρά του ξενοδοχείου, το ξενοδοχείο έχει το δικαίωμα να μεταφέρει τους ενοίκους σε διαφορετικό ξενοδοχείο ίδιας κατηγορίας (relocate) σύμφωνα µε τα ισχύοντα στην χώρα υποδοχής.

Τα ποτά, εκτός αν ρητώς αναφέρεται, δεν περιλαμβάνονται στην τιμή της ημιδιατροφής ή της πλήρους διατροφής. Υπενθυμίζουμε πριν από την αναχώρησή σας από το ξενοδοχείο να εξοφλείτε τυχόν προσωπικούς λογαριασμούς (τηλεφωνήματα, ποτά κ.λπ.). Σε καμία περίπτωση το πρακτορείο µας θα δεχθεί να πληρώσει προσωπικούς λογαριασμούς πελατών.

 1. ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Το πρακτορείο μας έχει συνάψει για κάθε προορισμό/ταξίδι που διοργανώνει ασφαλιστήριο συμβόλαιο Αστικής Επαγγελματικής Ευθύνης με Ασφαλιστική εταιρεία. Ο αριθμός του ασφαλιστηρίου συμβολαίου και τα στοιχεία της ασφαλιστικής εταιρείας αναγράφονται στη σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού. Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο αντιμετωπίζει, μεταξύ άλλων, την περίπτωση αφερεγγυότητας του διοργανωτή, καλύπτοντας όλους τους ταξιδιώτες ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας τους, τον τόπο αναχώρησης ή τον τόπο πώλησης της ταξιδιωτικής υπηρεσίας. Είναι σε ισχύ υπέρ των ταξιδιωτών ασφαλιστήριο συμβόλαιο που καλύπτει ταξιδιωτική ασφάλιση ατυχημάτων, ιατροφαρμακευτικές/νοσοκομειακές δαπάνες από ατύχημα, απώλεια και καθυστέρηση αποσκευής, έξοδα επίσπευσης ταξιδιού, καθώς και τον επαναπατρισμό των ταξιδιωτών συνεπεία τραυματισμού ή ασθένειας και άλλες καλύψεις, για άτομα τα οποία δεν έχουν υπερβεί το 75ο έτος της ηλικίας. Αντιθέτως, για τα άτομα άνω των 75 ετών υπάρχει συγκεκριμένο πλαίσιο καλύψεων ταξιδιωτικής ασφάλισης, που περιορίζεται στις περιπτώσεις: Έξοδα επαναπατρισμού μόνον από ατύχημα ή θάνατο, απώλεια αποσκευών, προσωπική αστική ευθύνη ταξιδιώτη, έξοδα Α’ ανάγκης λόγω καθυστέρησης άφιξης των αποσκευών άνω των 4 ωρών, έξοδα επίσπευσης ταξιδιού ή ακύρωσης αν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού προκύψει σοβαρό πρόβλημα υγείας σε μέλη της οικογένειάς του στην Ελλάδα, επιστροφή προκαταβολής (ακυρωτικές δαπάνες) σε περίπτωση αδυναμίας συμμετοχής στην εκδρομή λόγω θανάτου ή σοβαρού συμβάντος σε Β΄ βαθμού συγγένεια. Επίσης, για την αντιμετώπιση περίπτωσης ασθένειάς κατά τη διάρκεια ταξιδιού εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνιστούμε στους ταξιδιώτες να έρθουν σε επαφή με τον ασφαλιστικό τους φορέα για την έκδοση της “Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας”, η οποία ωστόσο είναι προαιρετική. Το πρακτορείο μας συνιστά λοιπόν ανεπιφύλακτα στους ταξιδιώτες μια προαιρετική ασφάλιση με τις καλύψεις και τα ποσά που επιθυμούν, για ασφάλιση ζωής, ατυχημάτων, αποσκευών κτλ., δεδομένου ότι οι διεθνείς συμβάσεις περιορίζουν τις ευθύνες των μεταφορέων, την οποία μπορούν να αγοράσουν και από τα γραφεία μας με κόστος ειδικά διαμορφωμένο για αυτούς.

 

 1. ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ, ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ

Το διαβατήριο θα πρέπει να ισχύει για όσο χρόνο μετά την προγραμματισμένη ημερομηνία επιστροφής καθορίζεται από τις χώρες προορισμού.

Οι χώρες της ζώνης Schengen δέχονται και τις νέου τύπου, με λατινικούς χαρακτήρες, αστυνομικές ταυτότητες.

Επικοινωνήστε μαζί μας για λεπτομέρειες  για  όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, όσον αφορά στα ταξιδιωτικά και άλλα έγγραφα που απαιτούνται για Έλληνες υπηκόους, για κάθε ταξίδι και προορισμό και την έκδοση ή/και θεώρησή τους.

Επισημαίνεται ότι δεν ευθυνόμαστε για τυχόν μη έκδοση ή θεώρηση από τις Αρχές, στις οποίες οφείλει να απευθυνθεί ο ίδιος ο ταξιδιώτης.

Ειδικά οι υπήκοοι άλλων χωρών, που είναι κάτοχοι ξένων διαβατηρίων, πρέπει να ενημερώνουν σχετικά το τουριστικό γραφείο και να απευθύνονται οι ίδιοι στις προξενικές αρχές της χώρας τους, καθώς και των χωρών που θα επισκεφθούν, προκειμένου να ελέγχουν αν χρειάζονται θεώρηση εισόδου ή οποιαδήποτε άλλα έγγραφα για τις χώρες που θα διέλθουν ή στις οποίες θα ταξιδέψουν, καθώς και για την επανείσοδό τους στην Ελλάδα ή στη χώρα απ’ όπου ξεκίνησαν.

Η μη  έγκαιρη έκδοση ή θεώρηση των ταξιδιωτικών σας εγγράφων επιφέρει  την ακύρωση της συμμετοχής σας στο ταξίδι με χρέωση ακυρωτικών τελών.

Κάθε ταξιδιώτης είναι υπεύθυνος για την ισχύ και εγκυρότητα, την εξασφάλιση και τη φύλαξη των ταξιδιωτικών εγγράφων του που απαιτούνται για το ταξίδι του για όλη τη διάρκεια του ταξιδιού.

Ο ταξιδιώτης υποχρεούται να συμμορφώνεται προς τις εθνικές διατάξεις και κανονισμούς καθώς και τις υποδείξεις των εθνικών αρχών. Ο Οργανισμός μας δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση κατά την οποία ο ταξιδιώτης αντιμετωπίσει ποινική δίωξη, κληθεί να παρασταθεί ενώπιον αρχής, συλληφθεί από τις τοπικές αρχές κτλ.

 Θα σας ενημερώσουμε πλήρως για τυχόν απαραίτητους εμβολιασμούς ή άλλες φαρμακευτικές προφυλάξεις για τις περιοχές τροπικών ή άλλων επιδημιών. Λόγω της εμπιστευτικότητας των ιατρικών προσωπικών δεδομένων – ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα – την ευθύνη να απευθυνθεί σχετικά στις αρμόδιες υγειονομικές αρχές έχει ο μόνον ο ίδιος ο ταξιδιώτης. Οι πελάτες που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας θα πρέπει λαμβάνουν τη σύμφωνη γνώμη του γιατρού τους για να ταξιδέψουν, προσκομίζοντας ιατρική βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση ότι μπορεί να ταξιδέψει ακίνδυνα.

Δεν φέρουμε απολύτως καμία ευθύνη για αρρώστια, τραυματισμό, απώλεια ζωής, ατύχημα ή άλλο έκτακτο περιστατικό υγείας κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

 

 1. ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ

 Οι αποσκευές μεταφέρονται με ευθύνη και φροντίδα των κατόχων τους, ανεξάρτητα της ύπαρξης ή όχι συνοδείας εκπροσώπων του Οργανισμού μας. Σε περίπτωση φθοράς ή απώλειας, ισχύουν οι αντίστοιχες διεθνείς συνθήκες για κάθε μεταφορικό μέσον και για τα ξενοδοχεία και η ευθύνη στην περίπτωση αυτή, περιορίζεται στα προβλεπόμενα από τις συνθήκες αυτές. Ο Οργανισμός μας δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των αποσκευών. Ο ταξιδιώτης είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται προς τις υποδείξεις, τους κανονισμούς και την εν γένει πολιτική της αεροπορικής εταιρίας στο θέμα των υπέρβαρων αποσκευών για το οποίο αποκλειστικά υπεύθυνη είναι η εκάστοτε αεροπορική εταιρία και ως εκ τούτου ο Οργανισμός δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη επί αυτού. Σε περίπτωση δε φθοράς ή απώλειας, ισχύει ο Κανονισμός της IATA.

 1. ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Βασικό μας μέλημα να είμαστε εναρμονισμένοι με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο ως προς την ορθή χρήση των προσωπικών σας δεδομένων. Για το λόγο αυτό, το πρακτορείο μας είναι πλήρως εναρμονισμένο με το Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων.  Για την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών, ο ταξιδιώτης συναινεί στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, όπως είναι στοιχεία προσδιοριστικά της ταυτότητάς του και πληροφορίες που αφορούν υπηρεσίες που χρησιμοποιεί και συνήθειες που έχει. Ενημερωθείτε εκτενέστερα από την ιστοσελίδα μας, https://yabatravellers.com

Το πρακτορείο και ο ταξιδιώτης δεσμεύονται να επιλύσουν με καλή πίστη κάθε διαφορά που μπορεί να προκύψει κατά την εκτέλεση της σύμβασης του οργανωμένου ταξιδιού. Σε περίπτωση αποτυχίας των σχετικών προσπαθειών, τα μέρη δεσμεύονται να απευθυνθούν στην Επιτροπή Φιλικής Επίλυσης Διαφορών του Συνδέσμου των εγκατεστημένων στην Ελλάδα Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων και να ζητήσουν τη μεσολάβησή της. Αν η φιλική επίλυση της διαφοράς δεν καταστεί δυνατή, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια του Ρεθύμνου.

 

Διάβασα προσεκτικά όλους τους παραπάνω όρους συμμετοχής  και τους οποίους αποδέχομαι προσωπικά και για λογαριασμό όλων των ταξιδιωτών που αναφέρονται στην κράτησή μου και είμαι εξουσιοδοτημένος/η για την εγγραφή τους στο παρόν ταξίδι.

Η φράση που μας αντιπροσωπεύει

Δεν είμαι ο ίδιος έχοντας δει το φεγγάρι να λάμπει από την άλλη άκρη του κόσμου

Mary Anne Radmacher

Yabatravellers Video