ποτε ειναι ορατο το βορειο σελας

ποτε ειναι ορατο το βορειο σελας