Μιλώντας γι΄ αυτά που δεν μιλάει κανείς.

Μιλώντας γι΄ αυτά που δεν μιλάει κανείς.