«ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΜΕ ΞΕΓΝΟΙΑΣΤΑ – YABA» | Yaba Travellers
Γυρίσαμε από την Ιαπωνία και ανυπομονούμε να μοιραστούμε με έναν τυχερό τα όμορφα σουβενίρ που φέραμε από την χώρα του ανατέλλοντος ηλίου!
2236
post-template-default,single,single-post,postid-2236,single-format-standard,theme-bridge,bridge-core-3.1.2,woocommerce-no-js,,qode_grid_1400,qode_popup_menu_text_scaledown,footer_responsive_adv,transparent_content,columns-3,qode-theme-ver-30.1,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-7.1,vc_responsive

«ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΜΕ ΞΕΓΝΟΙΑΣΤΑ – YABA»

«ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΜΕ ΞΕΓΝΟΙΑΣΤΑ – YABA»

Στο πλαίσιο της υφιστάμενης συνεργασίας των Yabatravellers με το Ελληνικό Υποκατάστημα της αλλοδαπής (γαλλικής)ασφαλιστικής εταιρείας με την επωνυμία «AWP P&C S.Aπου εδρεύει στον Άγιο Δημήτριο Αττικής, επί της οδού Πρεμετής αρ. 10 (με Α.Φ.Μ. 098118029 και Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Πειραιά), και εκπροσωπείται νόμιμα (εφεξής, χάριν συντομίας, η «Εταιρεία»), τα άνω μέρη συμφωνούν να διεξάγουν διαγωνισμό υπό την ονομασία  “ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΜΕ ΞΕΓΝΟΙΑΣΤΑ-YABA”, υπό τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:

 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Δικαίωμα συμμετοχής στον άνω διαγωνισμό που θα διεξαχθεί από τους Yabatravellers, έχουν άτομα που:  

(α)        έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18) έτος της ηλικίας τους,

(β)        είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος,

(γ)        τόσο κατά το χρόνο διενέργειας του παρόντος διαγωνισμού έως και τη λήξη αυτού, δεν έχουν καταδικαστεί πρωτόδικα ή τελεσίδικα για οποιοδήποτε διωκόμενο εκ του Ποινικού Κώδικα αδίκημα, και

(δ)        είναι κάτοχοι εν ισχύ νόμιμου Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή/και Διαβατηρίου.

Αντιθέτως, από τον παρόντα διαγωνισμό εξαιρούνται:

(α)        τα ανίκανα ή περιορισμένα ικανά προς δικαιοπραξία πρόσωπα,

(β)        οι ανήλικοι,

(γ)        οι εργαζόμενοι και οι εκπρόσωποι της Εταιρείας,

(δ)        όσοι σχετίζονται επαγγελματικά με τον εν λόγω διαγωνισμό, συνδράμοντας στη διενέργειά του καθ’ οποιονδήποτε τρόπο.

 

 1. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Ο διαγωνισμός συνίσταται σε δωρεάν συμμετοχή σε κλήρωση, χωρίς να απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος ή η καταβολή οποιουδήποτε τιμήματος.

Κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει αρχικά να επισκεφτεί την επίσημη σελίδα  των Yabatravellers στο Instagram  (https://www.instagram.com/yabatravellers) και να απαντήσει με σχόλιο κάτω από τη σχετική κοινοποίηση για τη διενέργεια του διαγωνισμού, – ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες του σχολίου που έχει αναρτηθεί στην επίσημη σελίδα των Yabatravellers.

 1. ΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Η κλήρωση του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί την 8/06/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00, μέσω χρήσης online εργαλείου commentpicker.com, το οποίο αναδεικνύει τυχαία νικητές από τα σχόλια ενός post, , διασφαλίζοντας το αδιάβλητο της διαδικασίας. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί μόνο για τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό. Η κλήρωση θα εμφανιστεί σε Insta story και οι νικητές θα γίνουν mention σε αυτό το story αλλά θα τους σταλεί και προσωπικό μήνυμα στο Instagram.

 

 1. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο διαγωνισμός θα διεξάγεται από την 01/06, ημέρα Τρίτη ώρα 18.00 έως και την 07/06, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00.

Διευκρινίζεται ότι, μετά τη λήξη του άνω χρονικού διαστήματος, καμία συμμετοχή δεν θα γίνεται δεκτή και δεν θα δεσμεύει την Εταιρεία, προκειμένου να τη συμπεριλάβει στην κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί για την ανάδειξη του νικητή. Τουναντίον, τυχόν υποβληθείσες μετά το άνω χρονικό διάστημα συμμετοχές θα θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρες, μη δεσμεύοντας καθ’ οποιονδήποτε τρόπο την Εταιρεία.

 1. ΔΩΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ & ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ

Πέντε (5) τυχεροί, έπειτα από κλήρωση, θα κερδίσουν από μία Ταξιδιωτική Ασφάλιση Αναψυχής και ένα backpack του brand Allianz Global Assistance.

Η κάλυψη της ταξιδιωτικής ασφάλισης θα γίνει μέσω του προγράμματος Red Passport που προσφέρει η Εταιρεία, επί τη βάσει της συνεργασίας της με τους Yabatravellers.  Ο νικητής υποχρεούται να στείλει εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την έκδοση των εισιτηρίων του μέσω αεροπλάνου, πλοίου ή τρένου, τα στοιχεία του για την έκδοση της ταξιδιωτικής τους ασφάλισης. Η αποστολή και η συνολική διαδικασία θα πρέπει να γίνει μέσω e-mail στο digitaldpt.gr@allianz.com. Σε περίπτωση που η επικοινωνία μέσω e-mail δεν είναι εφικτή ή αν χρειαστεί οποιαδήποτε διευκρίνιση ή περαιτέρω πληροφορία, η ενημέρωση θα πρέπει να πραγματοποιείται τηλεφωνικά στο τηλέφωνο  2111098155 ή στο 2111098176, ζητώντας το Τμήμα  Marketing της Εταιρείας κατά τις εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα – Παρασκευή) και ώρες 09.00 -16.00΄. Τα απαραίτητα στοιχεία για την έκδοση συμβολαίου είναι: α) ημερομηνία αναχώρησης & επιστροφής, β) προορισμός, γ) ονοματεπώνυμο των προσώπων που πρόκειται να ταξιδέψουν  με λατινικούς χαρακτήρες (όπως ακριβώς αναγράφονται στην ταυτότητα ή διαβατήριο), δ) χρονολογία γεννήσεως. Ο νικητής ρητά κι ανεπιφύλακτα αποδέχεται την παραπάνω διαδικασία, ως και άπαντες τους παρόντες Όρους Συμμετοχής.

Διευκρινίζεται ότι:

(α)

Η αποστολή του δώρου (backpack) προς το νικητή του διαγωνισμού θα πραγματοποιείται αποκλειστικά από – τους Yabatravellers μέσω της επίσημης σελίδας τους στο Instagram, με σχόλιο κάτω από την ανάρτηση του διαγωνισμού, ούτως ώστε να κληθεί ο νικητής να επικοινωνήσει με  τους Yabatravellers, αποστέλλοντας ιδιωτικό μήνυμα («direct message»), ούτως ώστε να «εξαργυρώσει» το δώρο του. Η Εταιρεία ενδεχομένως να ζητήσει από το νικητή και επιπρόσθετα νομιμοποιητικά έγγραφα, συμπεριλαμβανομένης της επίδειξης εν ισχύ Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου, όσον αφορά στην απόδοση του δώρου του προκείμενου διαγωνισμού, ήτοι, της ταξιδιωτικής ασφάλισης. Ρητά διευκρινίζεται ότι όλα τα δώρα είναι προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται με μετρητά.

Ο νικητής θα δικαιούται να αποδεχτεί το δώρο του εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία ενημέρωσής του  τους Yabatravellers. Σε περίπτωση  που ο νικητής δεν ανταποκριθεί εντός του άνω χρονικού διαστήματος, αμελήσει, αδιαφορήσει, αρνηθεί το δώρο καθ’ οποιονδήποτε τρόπο ή καταστεί αδύνατη η επικοινωνία του με – τους Yabatravellers για λόγους που ανάγονται στο πρόσωπό του, χάνει οριστικά οποιοδήποτε δικαίωμά του όσον αφορά το δώρο και τον παρόντα διαγωνισμό.

Στην περίπτωση αυτή, το δώρο δικαιούται ο αναπληρωματικής νικητής. Ο τελευταίος δικαιούται να αποδεχτεί το δώρο του εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσής του από – τους Yabatravellers. Ομοίως με τα παραπάνω, σε περίπτωση που ο αναπληρωματικός νικητής δεν ανταποκριθεί εντός του άνω χρονικού διαστήματος, αμελήσει, αδιαφορήσει, αρνηθεί το δώρο καθ’ οποιονδήποτε τρόπο ή καταστεί αδύνατη η επικοινωνία του με  τους Yabatravellers για λόγους που ανάγονται στο πρόσωπό του, χάνει οριστικά οποιοδήποτε δικαίωμά του όσον αφορά το δώρο και τον παρόντα διαγωνισμό.

Σε περίπτωση επέλευσης οποιουδήποτε γεγονότος ανωτέρας βίας, γεγονότος δηλαδή εκτός της σφαίρας επιρροής – των Yabatravellers & της Εταιρείας, οι τελευταίοι δικαιούνται να μην προσφέρουν το δώρο – αλλά ούτε και εναλλακτικά δώρα – στον αναδειχθέντα νικητή, οπότε και θα απαλλάσσονται από κάθε ευθύνη  και δεν θα υποχρεούνται στην προσφορά εναλλακτικών δώρων οποιασδήποτε μορφής και αξίας.

 1. ΔΗΛΩΣΕΙΣ & ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Όλοι όσοι εκδηλώσουν την επιθυμία τους να συμμετάσχουν στον παρόντα διαγωνισμό, υποβάλλοντας τη συμμετοχή τους κατά τον παραπάνω τρόπο, θα πρέπει να αποδέχονται αυτόματα πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη του παρόντες Όρους. Αν οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος δεν αποδέχεται το σύνολο ή μέρος των Όρων αυτών, οι Yabatravellers οφείλουν να μην διασφαλίσουν ότι δεν θα συμμετάσχει στον διαγωνισμό.

Επιπλέον, οι Yabatravellers οφείλουν να διασφαλίσουν ότι όλοι οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν, δηλώνουν και αποδέχονται ρητά και ανεπιφύλακτα ότι:

(α)        όλα τα προσωπικά στοιχεία που δηλώνουν, συμπεριλαμβανομένου του προφίλ τους στο – Instagram, δεν ανήκουν σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο, παρά μόνο στους ίδιους,

(β)        είναι ενήλικοι, ηλικίας ίσης ή άνω των δεκαοκτώ (18) ετών,

(γ)        σε περίπτωση που αναρτηθούν σχόλια με προσβλητικό περιεχόμενο, ύβρεις κλπ., – οι Yabatravellers δικαιούνται να τα διαγράψουν και να αποκλείσουν τον συμμετέχοντα από τον διαγωνισμό,

(δ)        η προσωπικότητά τους, η υγεία ή/και η σωματική τους ακεραιότητα δεν προσβάλλεται, ούτε βλάπτεται καθ’ οποιονδήποτε τρόπο, από τη συμμετοχή τους στον παρόντα διαγωνισμό,

(ε)        με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό δεν προσβάλλουν το δικαίωμα της προσωπικότητας ή δικαιώματα πνευματικής ή/και βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου προσώπου,

(στ)      παρέχουν τη ρητή συναίνεσή τους – στους Yabatravellers, ούτως ώστε οι τελευταίοι να συλλέξουν, να επεξεργαστούν και να διαβιβάσουν στην Εταιρεία προς παροχή της άνω ρηθείσας ταξιδιωτικής ασφάλισης  τα προσωπικά τους δεδομένα αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς του παρόντος διαγωνισμού  επιτρεπόμενης να διαβιβάσει τα δεδομένα αυτά σε οποιοδήποτε συνεργαζόμενο με εκείνους πρόσωπο, πέραν της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένης της Διαφημιστικής που η τελευταία χρησιμοποιεί), αποκλειστικά και μόνο στο πλαίσιο διενέργειας του παρόντος διαγωνισμού και προς εκπλήρωση του σκοπού του,

(ζ)        παρέχουν, χωρίς οποιοδήποτε αντάλλαγμα, τη συγκατάθεση και εξουσιοδότησή τους – στους Yabatravellers για την προβολή του διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του, συμπεριλαμβανομένης της ανακοίνωσης των ονομάτων τους στο διαδίκτυο (ενδεικτικά και μη περιοριστικά, στην επίσημη σελίδα τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης). Οι Yabatravellers επιφυλάσσονται να χρησιμοποιήσουν και να δημοσιεύσουν οποιοδήποτε στοιχείο σχετικό με τη διεξαγωγή και τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας αναφοράς («mention») του δημόσιου προφίλ του νικητή στο – Instagram. Οι συμμετέχοντες παρέχουν, επιπλέον, στους Yabatravellers το δικαίωμα χρήσης οποιουδήποτε οπτικοαουστικού υλικού τυχόν προκύψει κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, της συμμετοχής τους, της κλήρωσης και  της ταξιδιωτικής ασφάλισης & του backpack που δίδονται ως δώρα, καθώς και κάθε σχετικού υλικού για διαφημιστικούς σκοπούς, χωρίς την υποχρέωση προηγούμενης ειδοποίησής τους και χωρίς τούτο να συνιστά παραβίαση του δικαιώματός τους στην προσωπικότητα. Σε περίπτωση δε που ο νικητής αρνηθεί την προβολή του κατά τα ανωτέρω, οι Yabatravellers και δικαιούνται να ακυρώσουν τη συμμετοχή του,

(η)        παραιτούνται από κάθε δικαστική ή εξώδικη ενέργεια κατά των Yabatravellers και της Εταιρείας, σε περίπτωση που  οι Yabatravellers κρίνουν ότι η συμμετοχή κάποιου συμμετέχοντα πρέπει να ακυρωθεί για κάποιον από τους λόγους που περιλαμβάνονται στους παρόντες Όρους Συμμετοχής

(θ)        κάθε άτομο έχει δικαίωμα συμμετοχής παραπάνω από μία φορά, και

(ι)         η ταξιδιωτική ασφάλιση θα πρέπει να εκδοθεί έως και 31/12/2021.

 1. ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ/ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ/ΕΥΘΥΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Οι Yabatravellers και η Εταιρεία διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν τους παρόντες Όρους Συμμετοχής στο διαγωνισμό, εφόσον τούτο κριθεί απαραίτητο. Οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση θα ισχύει από τη δημοσίευση των τροποποιημένων όρων στην επίσημη σελίδα  των Yabatravellers όπου και θα αναρτηθούν οι παρόντες Όροι Συμμετοχής. Ομοίως, οι Yabatravellers και η Εταιρεία διατηρούν το δικαίωμα να ανακαλέσουν, παρατείνουν ή μειώσουν από κοινού τη διάρκεια του διαγωνισμού, να αλλάξουν το προσφερόμενο δώρο ή/και να ματαιώσουν το διαγωνισμό. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, Οι Yabatravellers και η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρουν έναντι των συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου. Σε περίπτωση δε που ο διαγωνισμός ματαιωθεί, οι συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά των Yabatravellers και της Εταιρείας, ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση του ή οποιαδήποτε αποζημίωση.

Σε καμία περίπτωση, Οι Yabatravellers και η Εταιρεία δεν ευθύνονται για τυχόν ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από οποιαδήποτε αιτία σχετιζόμενη με το διαγωνισμό και τη διενέργειά του.

Οι συμμετέχοντες φέρουν αποκλειστική ευθύνη για την ορθή και προσήκουσα γνωστοποίηση των στοιχείων τους στους Yabatravellers και στην Εταιρεία, με σκοπό τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό.

 1. ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ/ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Οι συμμετέχοντες στον παρόντα διαγωνισμό δεν έχουν, ούτε αποκτούν, οποιοδήποτε δικαίωμα επί των εμπορικών σημάτων, ονομάτων, ενδείξεων και διακριτικών γνωρισμάτων των Yabatravellers και της Εταιρείας.

 1. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Οι Yabatravellers και η Εταιρεία ενημερώνουν τους συμμετέχοντες στον παρόντα διαγωνισμό ότι οι ίδιοι (ως Υπεύθυνοι Επεξεργασίας) αλλά και η Διαφημιστική που συνεργάζεται με την Εταιρεία για τον σκοπό αυτό, ενεργούσα κατ’ εντολή και για λογαριασμό της (ως Εκτελούσα την Επεξεργασία) θα συλλέγουν και θα επεξεργάζονται τα απολύτως αναγκαία και απαραίτητα προσωπικά τους δεδομένα, με αποκλειστικό σκοπό τη διεξαγωγή του διαγωνισμού, την ανάδειξη του νικητή και την απόδοση του δώρου σε αυτόν, και σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (679/2016) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την εθνική νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ήτοι, του ν. 4624/2019).

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται τη ρητή, σαφή και αδιαμφισβήτητη συναίνεση των συμμετεχόντων για τη συλλογή και την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, με αποκλειστικό και μόνο σκοπό τη διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού και την ανάδειξη του νικητή.

Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων δεν θα κοινοποιούνται σε τρίτους, πέραν των συνδεδεμένων με τους Yabatravellers και την Εταιρεία προσώπων (συμπεριλαμβανομένης της Διαφημιστικής που η τελευταία χρησιμοποιεί για τον αυτό σκοπό), στα οποία πρέπει απαραιτήτως να διαβιβαστούν για την προσήκουσα διεξαγωγή του παρόντος διαγωνισμού. Άπαντα τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα θα τηρούνται από τους Yabatravellers και την Εταιρεία  και τα ανωτέρω συνδεδεμένα με αυτούς πρόσωπα έως την ανάδειξη του νικητή και την παράδοση των δώρων σε αυτόν. Κατόπιν τούτου, θα καταστρέφονται οριστικά, κατά τα ρητώς οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία.

Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, ο κάθε συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης της ως άνω συγκατάθεσής του, πρόσβασης, ενημέρωσης, διόρθωσης, διαγραφής, φορητότητας, εναντίωσης και περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών του δεδομένων, κατά τα ειδικώς οριζόμενα στο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων. Οποιοδήποτε τέτοιο αίτημα δύναται να απευθύνεται στον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων  των Yabatravellers στην ηλεκτρονική διεύθυνση contact@yabatravellers.com ή στην ταχυδρομική διεύθυνση (Μητροπούλου αρ. 8, ΤΚ 74100, Ρέθυμνο Κρήτης) ή, εφόσον αφορά, την ταξιδιωτική ασφάλισης με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων της Εταιρείας, με αποστολή e-mail στη διεύθυνση dpo@allianz.com με θέμα GDPR, ή με αποστολή σχετικής επιστολής, με την ένδειξη «GDPR» στην ταχυδρομική διεύθυνση της Εταιρείας (Πρεμετής αρ. 10, ΤΚ 17342, Αγ. Δημήτριος Αττικής).

 1. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ

Οι παρόντες Όροι Συμμετοχής διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Για οποιαδήποτε δε τυχόν διαφορά ήθελε προκύψει σε σχέση με τον παρόντα διαγωνισμό, αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυσή της ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών.

 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το διαγωνισμό, οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος μπορεί να επικοινωνεί απευθείας με τους Yabatravellers μέσω μηνύματος στην επίσημη σελίδα τους στο Instagram.

 

Αθήνα,  28η Μαΐου 2021

 

GIVE AWAY