Φωτογραφία με το «σωστό» τρίποδο!

Φωτογραφία με το «σωστό» τρίποδο!